LINGOLO

АНГЛИЙСКИ ПО МЯРКА

tailor-made English

TAILOR-MADE CАЕ – Подготовка за изпита на 09.07.2022г.

35-часов ускорен курс по тестове

  • 7 занятия по 5 учебни часа;
  • Решаване на 7 практически теста;
  • Обсъждане, писане и оценяване на 14 писмени работи (7 на място, с предварително планиране и дискусия и 7 за домашна работа);
  • Практическа подготовка за интервю;
  • Начало на курса – 01 юли 2022г.
Top