LINGOLO

АНГЛИЙСКИ ПО МЯРКА

tailor-made English

TAILOR-MADE CАЕ – Подготовка за изпита на 30.07.2021г.

 • 9 занятия по 5 учебни часа;
 • Решаване на 9 практически теста;
 • Обсъждане, писане и оценяване на 18 писмени работи (9 на място, с предварително планиране и дискусия и 9 за домашна работа);
 • Практическа подготовка за интервю;
 • ВТОРНИК – ЧЕТВЪРТЪК – СЪБОТА 9:00 – 12:30 (има възможност за промяна на дните и часовете, по желание на курсистите).
 
 • Цена на курса: 486 лв., с включени материали, (405 лв. за ученици на ЛИНГОЛО).
 • Краен срок за записване – 28 юни 2021г.
 • Начало на курса – 1 юли 2021

TAILOR-MADE CАЕ

 • Ускорен курс по тестове, подготовка за изпитa на 10.07.2021г.
 • Седем занятия по пет учебни часа – 35 учебни часа
 • Всяко занятие включва решаване на един практически тест, планиране, писане и оценяване на писмена работа и практическа подготовка за интервю
 • 28.05.2021г. – 14:00 – 17:20
 • 04.06.2021г. – 14:00 – 17:20
 • 11.06.2021г. – 14:00 – 17:20
 • 18.06.2021г. – 14:00 – 17:20
 • 02.07.2021г. – 09:00 – 12:20
 • 05.07.2021г. – 09:00 – 12:20
 • 07.07.2021г. – 09:00 – 12:20
 • Цена на курса:
  378лв с включени материали
  315лв за курсисти на ЛИНГОЛО

Tailor-made CPE:

 • Практическа подготовка за изпита 11.2020
  (21.11.2020 – computer-based и 28.11.2020 – paper-based)

 • Девет недели по 5 учебни часа

 • Решаване на 9 пробни теста

 • Планиране, писане и обсъждане на 18 писмени работи

 • Практическа подготовка за устния изпит

 • Начало – 13.09.2020

 • Цена – две вноски по 225 лв.

Tailor-made CАЕ:

 • Практическа подготовка за изпита на 5.12.2020
 • Девет съботи по 5 учебни часа
 • Решаване на 9 пробни теста
 • Планиране, писане и обсъждане на 18 писмени работи
 • Практическа подготовка за устния изпит
 • Начало – 26.09.2020
 • Цена – две вноски по 225 лв.

Забележка: Поради обстановката в страната изпитът е отложен за м. Февруари 2021г.

Tailor-made IELTS:

 • Практическа подготовка за изпитите през март, април, май, юни и юли 2021
 • Четири модула по 20 учебни часа
 • Всеки модул включва:
 • Решаване на 5 пробни теста
 • Генериране на идеи, планиране, писане и оценяване 10 писмени работи
 • Практическа подготовка за устния изпит
 • Модул 1: 31.01.2021г. – 28.02.2021г.
 • Модул 2: 07.03.2021г. – 11.04.2021г.
 • Модул 3: 18.04.2021г. – 23.05.2021г.
 • Цена на модул с включени материали – 216 лв.

Tailor-made МАТУРА:

 • Три модула по 20 учебни часа
 • Всяко занятие продължава четири учебни часа, които включват:
  – решаване на тест;
  – анализ на грешките;
  – обсъждане на дадена граматична единица;
  – планиране, написване и оценяване на определен жанр писмена работа.

 • Модул 1 – 9.01.2021 – 6.02.2021
 • Модул 2 – 13.02.2021 – 13.03.2021
 • Модул 3 –20.03.2021 – 17.04.2021
 • Събота 13:00 – 16:00 часа
 • Цена – 190 лв на модул с включени материали
Top