LINGOLO

АНГЛИЙСКИ ПО МЯРКА

tailor-made English

 

TAILOR-MADE IELTS – Подготовка за изпитите през ноември и декември

 • Всяка сряда от 9 до 12 часа
 • Всяко занятие включва:
  – Решаване и оценяване на пробен тест,
  – Обсъждане, написване и оценяване на една писмена работа,
  – Подготовка за устен изпит
 • Цена за шест занятия 288лв.
 • Цена за девет занятия 432лв. 
 • Начало – 20.10.2021г.

Индивидуални занимания за подготовка за изпита IELTS:

Заниманията включва:

 • Решаване на практически тестове;
 • Планиране, писане и оценяване на всички жанрове писмени работи;
 • Подготовка за интервю.

По всяко време и за всяка изпитна дата

 • Цена 36.00 лв на астрономически час.

TAILOR-MADE IELTS – Ускорен курс по тестове, подготовка за изпит през юли 2021г.

Курсът включва:

 • Решаване на 9 практически теста;
 • Обсъждане, писане и оценяване на 18 писмени работи;
 • Практическа подготовка за интервю;
 • ВТОРНИК – ЧЕТВЪРТЪК – СЪБОТА 14:00 – 17:30 (има възможност за промяна на дните и часовете, по желание на курсистите);
 
 • Цена на курса: 486 лв. с включени материали (405 лв. за ученици на ЛИНГОЛО)
 • Краен срок за записване – 28 юни 2021г.
 • Начало на курса – 01.07.2021г.
Top