LINGOLO

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Предлагаме индивидуални уроци за всички нива и всички възрасти, включително подготовка за изпити и интервю за работа. Уроците са изцяло съобразени със свободното време на курсиста и протичат в реална или виртуална класна стая, по желание.
Цена – 36.00лв на астрономически час с включен ДДС

Top