LINGOLO

КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА IV – VII КЛАС

НИВА A1 – B2

Нов, игрови подход към въвеждането и усвояване на граматика и лексика. С помощта на увлекателни практически заничания постепенно се поставят основните на уменията, необходими за успешно полагане изпитите на Кеймбридж или IELTS

Четене за удоволствие и академично писане

Разгорещени дискусии на теми, които вълнуват младите хора

Творческо и академично писане

Изработване на групови проекти

Новаторска игрова форма за механизиране на граматичните конструкции

Малки групи от 2 до 6 човека

НИВО B1+:

  • СЪБОТА 9:00 – 12:10

Top