LINGOLO

            ПОДГОТОВКА ЗА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА

Индивидуален практически курс за подготовка за интервю за работа

ПОДХОД:

  • Обсъждане на възможни въпроси, съобразени с въпросниците на отдел Човешки ресурс на водещи американски фирми
  • Изготвяне на стратегия
  • Изчистване на лексикалните и граматични проблеми